PMO

Preventief Medisch Onderzoek

De kans op aandoeningen en ziekten bij uw werknemers als gevolg van bepaald werk of werken met bepaalde stoffen is niet altijd uit te sluiten. Hoeveel preventie- en veiligheidsmaatregelen u als werkgever ook neemt. Sommige stoffen zijn nu eenmaal gevaarlijk. En sommige werkzaamheden zijn nu eenmaal extra belastend omdat ze maar  op één manier kunnen worden uitgevoerd.

Maar in de meeste gevallen is het mogelijk om beroepsziekten of  de gevolgen van bepaalde lichamelijke (over)belasting te zien aankomen of tijdig op te sporen.  Dat begint aan uw kant bij alert blijven, en de gezondheid van uw medewerkers goed in de gaten blijven houden.

Een verstandige en soms wenselijke vervolgstap is medewerkers met een verhoogd risico periodiek medisch te laten keuren, liefst natuurlijk specifiek gericht op de risico’s die ze lopen. MCS arbo koppelt medische kennis en expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden in toegesneden medische keuringen. Daarmee kunnen de deskundigen van MCS arbo vaak mogelijke beroepsziekten en andere beroepsgerelateerde aandoeningen in een vroeg stadium onderkennen. Zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Of  vervolgonderzoek kan gedaan worden  zodat grotere schade kan worden voorkomen en herstel meer kans van slagen heeft.