Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Gezondheidsmanagement, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn niet meer weg te denken in moderne organisaties. Het zijn de nieuwe pijlers onder veerkrachtige en robuuste organisaties. En die pijlers heeft u hard nodig in een tijd waarin de werkzame populatie vergrijst, er een hogere pensioenleeftijd komt , er toename is van werkdruk en concurrentie en een groeiende behoefte aan innovatie.

Een goede samenwerking in deze met de arbodienst is hierbij van groot belang. OVAL (organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaanbegeleiding) en AWVN (Algemene Werkgevers Vereniging VNO-NCW) hebben een “tienpuntenplan” brochure uitgegeven waarin tien items zijn opgenomen voor een gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners.

Hierin zijn onder meer de bovengenoemde vitaliteit en duurzame inzetbaarheid opgenomen.

Klik hier om de brochure te downloaden.