Startscan

De startscan voor nieuwe bedrijven heeft als doel voor ingaan van een traject van mogelijke samenwerking met die bedrijven te inventariseren wat nieuwe bedrijven van ons verwachten: willen ze helemaal zelf de regie houden, alles aan ons overlaten of iedere dienstverlening daartussen in.

Dit heeft te maken met een optimale inzet van het bedrijf zelf en MCS met de arbeidskundig casemanagers, onze arbeidsdeskundigen en de bedrijfsartsen. Op die manier kunnen we bij de start van de dienstverlening insteken op het gewenste niveau, waarbij ook rekening kan worden gehouden met het budget van een nieuw bedrijf.

Wij streven er uiteindelijk wel naar de regie zoveel mogelijk bij de werkgever te leggen; hij is als geen ander op de hoogte van het functioneren van zijn werknemers en de eerst aangewezene het verzuim te onderkennen en te monitoren. Daarbij kunnen we ook hulp bieden om die regie te kunnen nemen, bijvoorbeeld door het volgen van cursus, rollenspellen of door het bespreken van casuïstiek.

Deze startscan kan ook bij uitstek een uitgangspunt zijn voor een evaluatie van de dienstverlening met onze eigen klanten; mogelijk geeft dit nieuwe mogelijkheden onze dienstverlening te verbeteren.