Regiopoortwachters

MCS werkt sinds een jaar samen met regiopoortwachters,  een gecertificeerde arbodienst waarin zich een aantal arbodienstverleners door het land hebben verenigd met ieder hun eigen expertise, zoals arbeidsdeskundigen, begeleiders spoor 2, veiligheidskundigen en arbeidshygiĆ«nisten.

De expertise van MCS binnen deze groep bestaat met name uit de inzet van onze senior bedrijfsartsen, die met hun jarenlange ervaring op alle dossiers kunnen worden ingezet. Voordeel van deze samenwerking is het optimaal kunnen putten uit een professioneel landelijk netwerk waardoor onze dienstverlening op een hoger niveau kan worden getild.

De arbeidskundig casemanager is binnen dit concept het eerste aanspreekpunt voor de klant; deze doet de verzuimbegeleiding en regelt in principe alles waar een klant behoefte aan heeft. Zij werkt hierbij nauw samen met de bedrijfsarts die aan de klant is toegewezen, in het zogenaamde klantenteam. Dit klantenteam functioneerde altijd al binnen MCS, maar er heeft een duidelijke verschuiving plaatsgevonden van bedrijfsarts naar de casemanager met betrekking tot met name de verzuimbegeleiding.

Zolang de bedrijfsarts goed meekijkt kan de casemanager namelijk een groot aantal taken overnemen waardoor de kosten voor de klant verlaagd kunnen worden. In deze tijd van crisis een mooie bijkomstigheid terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft.
De bedrijfsarts blijft echter altijd eindverantwoordelijk voor de dossiers.