Valbeveiliging: de juiste keuze voor de job!

De keuze voor een valbeveiligingset is bij werken op hoogte letterlijk van levensbelang. Veel werkgevers zien dat kennelijk nog niet zo, getuige de manier waarop zij hun medewerkers van valbeveiligingsmiddelen voorzien.

Van arbofabels naar risicosturing

Het denken over veiligheid en arborisico’s kenmerkt zich door een aantal achterhaalde beelden over veiligheid: de veiligheidsfabels. De zo ontstane risicoparadox kunnen we oplossen met risicogestuurd werken.

Hoe krijg je ze aan de gang?

Duurzame inzetbaarheid vraagt om eigen regie en om eigen initiatief van werkenden. Voor lager opgeleiden is dat niet zo vanzelfsprekend, blijkt uit onderzoek van AWVN. Kunnen nieuwe digitale instrumenten helpen?

'Een regisseur voor gezondheid ontbreekt’

Het zorgstelsel is te veel gericht op repareren wat stuk is. Er moet een regisseur komen voor preventie en gezondheid, vindt Carl Verheijen.

Gevaarlijke stoffen in de bouw

Werksituaties en functies in de bouw zijn divers. Waar moet je op letten ten aanzien van gevaarlijk stoffen?