Handleiding Privacy Verzuimverzekeringen

Inkomensverzekeraars verwerken in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst veel persoonsgegevens (bijvoorbeeld van zieke werknemers). Het belangrijkste wettelijke kader hiervoor vormt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de praktijk kunnen de (informatie)behoeften van de verzekeraar soms op gespannen voet staan met dit kader. De Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen is bedoeld om inzicht te geven in dit kader en aan te geven hoe hiermee om te gaan.

Eerste Kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan straks vragen om een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken.

Praktijkdag De Nieuwe Preventiemedewerker

Rol en inbedding in uw organisatie
Vanaf 1 juli 2017 geeft de Arbowet een belangrijke rol aan de preventiemedewerker. Door deze wijziging bent u verplicht een preventiemedewerker aan te stellen in nauw overleg met de OR, die instemmingsrecht heeft. Daarom is dit hét moment om preventie ook in uw organisatie op de kaart te zetten.

Helft minder burn-outklachten als leidinggevende steun geeft aan slachtoffer

In Nederland zijn meer dan 300.000 werknemers slachtoffer van pestende collega’s. Uit recente analyses van onderzoeksbureau SKB blijkt dat één op de drie slachtoffers kampt met burn-out klachten en dat één op de vier een drempel moet overwinnen om aan het werk te gaan. Behalve wanneer de slachtoffers steun ervaren van hun leidinggevenden. Dan daalt het percentage burn-out klachten onder de slachtoffers van 34% naar 18%. Van de medewerkers die niet gepest worden heeft ongeveer 11% burn-out klachten. Een goede leidinggevende kan dus veel burn-out klachten bij de slachtoffers voorkomen.

RIVM: Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim

Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend in opdracht van de Tweede Kamer. In 2013 kwam het saldo van baten en lasten uit op 2,3 tot 2,9 miljard euro negatief, aldus het RIVM in een gepubliceerd onderzoek.