Ook zonder SER komt het wel goed met de arbeidsgerelateerde zorg

Na het verdeelde SER-advies over de rol, positie en toegang tot de bedrijfsarts is de minister van SZW weer aan zet. Na een jaar vruchteloos polderen wordt nu voor het einde van dit jaar een kabinetsreactie verwacht. Gelukkig heeft de markt niet stil gezeten. De minister heeft een makkie en kan tevreden omkijken naar de spin-off van zijn adviesaanvraag. Iedereen is weer bij de les!

Napo - Safety with a Smile

Napo en zijn vrienden hebben als rol om in een animatiefilmpje veiligheid en gezondheid op het werk aantrekkelijk te maken met hun innemende karakters, amusante verhaallijnen en humoristische en opgewekte aanpak. "Veiligheid met een glimlach" is Napo's bijdrage aan veiligere, gezondere en betere werkplekken.

ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

Organisaties die beleidsmatig aan de slag gaan met Duurzame Inzetbaarheid kunnen aanspraak maken op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor het inzetten van een externe adviseur.

'Onze RI&E heeft geen groen vinkje'

Opstellen RI&E loont voor bedrijven. Sommige bedrijven hebben geen RI&E, andere een heel oude versie. Ze volgen de workshop RI&E in een halve dag om een eigen RI&E te maken. En daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Arbowet: het maken van een actuele RI&E en een bijbehorend Plan van Aanpak.

Gezond georganiseerd

Werken aan duurzame inzetbaarheid is meer dan de aandacht voor vitale medewerkers en verzuim alleen. Door in te zoomen op een gezonde bedrijfsvoering werken organisaties aan een gezonde en duurzame balans tussen geld verdienen en de menselijke factor.