Maatregelen Vaccinaties en Keuringen

In verband met nieuwe adviezen vanuit mede keuringsorganisaties hebben wij besloten onze deuren te sluiten als keuringscentrum. Dit betekent dat wij geen keuringen en vaccinaties meer uitvoeren. Dit omvat ook de keuringen welke nodig zijn voor uw beroep. Bij een besmettingsaccident dienen uw medewerkers volgens het protocol van uw bedrijf te blijven handelen.

Wanneer mag ik een werknemer ziekmelden?

WEL:

Als de werknemer als gevolg van ziekte zijn werk niet kan doen. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld. Hij heeft dan recht op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.629, lid 1 BW.

U geeft deze ziekmelding op de voor u gebruikelijke manier aan ons door. Wij behandelen deze ziekmelding volgens de reguliere werkwijze, vanuit onze zorgplicht en volgens de Wet verbetering poortwachter. Vaak zal het gaan om kort verzuim en is een spreekuur bedrijfsarts niet nodig.

NIET:

  • Uw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.
  • Uw werknemer is besmet, maar niet ziek.
  • Uw werknemer heeft klachten, maar die belemmeren hem niet om zijn werk uit te voeren (zoals bij een verkoudheid).

Als uw werknemer thuis moet blijven, maar niet thuis kan werken, kunt u mogelijk een beroep doen op de NOW.

klik hier voor het Stroomschema Ziekmelding

Preventie en beleid Coronavirus

corona aarde kleinDe belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was of desinfecteer je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of een papieren wegwerpzakdoek.
  • Gooi papieren zakdoekje na gebruik weg en was of desinfecteer je handen.

Nieuwsbrief MCS

Omdat de ontwikkelingen binnen de gezondheidzorg- ook van belang voor de arbo zorg- steeds aan veranderingen onderhevig zijn, willen wij u hier periodiek van op de hoogte brengen, naast de reguliere updates op onze website.

Ontwikkelingen MCS

Binnen MCS zitten wij niet stil. Zo hebben wij het afgelopen jaar niveau 2 MVO behaald, zijn we wederom ISO gecertificeerd, hebben onze arbo-consulentes met succes de opleiding arbeidskundig casemanager doorlopen en hebben wij een startscan ontwikkeld voor nieuwe bedrijven.

In deze nieuwsbrief vindt u de voor u relevante informatie omtrent de ontwikkelingen op Arbo-gebied.

Startscan

De startscan voor nieuwe bedrijven heeft als doel voor ingaan van een traject van mogelijke samenwerking met die bedrijven te inventariseren wat nieuwe bedrijven van ons verwachten: willen ze helemaal zelf de regie houden, alles aan ons overlaten of iedere dienstverlening daartussen in.