Diversen

Wat kan ik doen met geplande evenementen?
Annuleer alle evenementen of laat deze doorgaan zonder publiek.

Wat moet ik doen als mijn werknemer geen kinderopvang heeft?
In deze situatie hebben werkgever en werknemer een verantwoordelijkheid om samen een oplossing te vinden. De werknemer moet zijn best doen om oppas te organiseren. Als werkgever kunt u de medewerker 1 of 2 dagen de tijd geven (calamiteitenverlof) om dat te regelen. Lukt dit niet, dan kan de werknemer vrije dagen opnemen of kijken of er andere vormen van (onbetaald) verlof mogelijk zijn, bijvoorbeeld ouderschapsverlof.

Wat moet ik doen als werknemers niet ziek zijn, maar ik geen werk meer voor ze heb (omdat ik mijn bedrijf vanwege overheidsmaatregelen heb moeten sluiten)?
Als er voor uw werknemer(s) geen werk meer is, dan bent u verplicht het salaris van uw werknemer door te betalen. U kunt mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen door die noodmaatregel een aanvraag indienen voor een substantiƫle tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Werkgever kunnen zo werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. Om in aanmerking te komen voor NOW gelden specifieke vereisten. De regeling wordt momenteel inhoudelijk uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt.

Wat kunnen we doen om ons hoofd koel te houden en niet helemaal in de stress te schieten door alle berichten en maatregelen rondom het coronavirus?
Hier zijn 8 tips om de rust te bewaren en 3 tips om goed voor elkaar te zorgen, opgesteld door Jos Somsen, praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk.

8 tips om de rust te bewaren

1. Houd thuis een vaste dagindeling aan
2. Beperk de tijd dat je met het nieuws bezig bent
3. Zorg voor voldoende ontspanning en plezier
4. Doe ontspanningsoefeningen
5. Zoek contact met andere mensen
6. Beperk piekeren
7. Laat dingen waar je geen invloed op hebt los
8. Blijf in beweging en slaap goed

3 tips om goed voor elkaar te zorgen

1. Praat er over met kinderen
2. Maak contact met alleenwonenden en met oudere en kwetsbare mensen
3. Geef elkaar de ruimte

Klik hier voor het volledige artikel. 

bron: onzehuisartsen.nl