Rijbewijskeuring

Medische keuring rijbewijs B (personenauto)
Niemand krijgt een rijbewijs zonder officiële medische keuring. Bij de medische keuring voor het rijbewijs wordt vastgesteld of u lichamelijk en ook geestelijk in staat bent om een auto of motor te kunnen besturen. Concreet betekent dat de functie van uw armen, benen en wervelkolom wordt gemeten, en uw bloeddruk en urine worden gecontroleerd op mogelijke afwijkingen. Ook valt een oogtest onder de keuring voor het rijbewijs.

Wie na het 70e jaar wil blijven autorijden, moet zich bij elke vernieuwing van het rijbewijs opnieuw  medisch laten keuren. In principe is deze keuring hetzelfde als voor het 70e jaar.

Medische keuring rijbewijs C en D (vrachtwagen/bus)
Wie nu een rijbewijs C en D wil krijgen, moet ook een medische keuring ondergaan waarin wordt vastgesteld of u geestelijk en lichamelijk in staat bent een vrachtwagen of bus te besturen. Deze verplichting tot een medische keuring geldt ook voor iedereen die vóór 2005 een rijbewijs C of D heeft behaald en dat wil verlengen.

 

Medische keuring rijbewijs A (motor)
Hierin wordt vastgesteld of u geestelijk en lichamelijk in staat bent een motor te besturen.