Oproep

Ik heb een oproep ontvangen

Als u ziek bent, of vindt dat u niet kunt werken, moet u dat melden. Bij wie en wanneer u uw ziekzijn moet melden, daar heeft uw werkgever  regels voor opgesteld.

Zodra uw werkgever van u een ziekmelding heeft gekregen, geeft hij dit door aan MCS, en afhankelijk van de afspraken die wij met hem of haar hebben gemaakt zullen wij binnen een bepaalde periode telefonisch contact met u opnemen. We informeren naar hoe het met u gaat, hoe u zich voelt, naar waarom u niet kunt werken, en we vragen u wanneer u weer denkt te kunnen starten. Dit laatste geven we dan door aan uw werkgever.

Het kan ook zijn dat we u niet bellen, maar dat we u een Eigen Verklaring Verzuim (EVV) toesturen. Hierin moet u  een aantal vragen  beantwoorden met betrekking met uw ziekmelding.

Afhankelijk van de antwoorden bepaalt de bedrijfsarts van MCS of  u  -al of niet snel- moet worden opgeroepen op het spreekuur of dat de bedrijfsarts contact met u opneemt. Over het algemeen geldt dat MCS iemand pas  oproept voor het spreekuur van de bedrijfsarts als hij/zij langer dan 2 weken ziek is. Ook de werkgever kan MCS te kennen geven de zieke werknemer (eerder) op het spreekuur van de bedrijfsarts op te roepen.