Stress herkennen

Een scala van lichamelijke maar ook psychische klachten kunnen duiden op werkstress.

De meest voorkomende zijn:

 • gevoel van spanning, irritatie, gejaagdheid, angst
 • lusteloosheid, besluiteloosheid, somberheid, ontevredenheid
 • afname van concentratie en motivatie
 • lichamelijke klachten: eetlustvermindering, slapeloosheid, spierstijfheid, hart- en/of ademhalingsversnelling
 • daarnaast bestaat een verband tussen werkstress en:
  • psychische aandoeningen zoals depressiviteit gepaard gaande met slaapproblemen
  • psychosomatische klachten, met name hoofdpijn en maagpijn, daarnaast verhoogt stress de vatbaarheid voor bijvoorbeeld verkoudheid en griep
  • klachten aan bewegingsapparaat, met name rug en nek
  • hart- en vaatziekte, verhoogde kans op hoge bloeddruk en hartinfarct

Bij een korte stressperiode kunnen bovengenoemde verschijnselen kortdurend optreden. Houdt echter de stress aan, is deze te intensief of herhaalt zich regelmatig, dan zullen de stressverschijnselen niet verdwijnen en loopt men het risico overspannen te raken of tenslotte het 'burn-out' fenomeen te vertonen (letterlijk opgebrand).

NB: Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van alle werknemers zodanige ernstige stressklachten heeft, dat voortzetting van het werk direct in gevaar komt.