Samenwerking

Samenwerking door werkgever en werknemer

Het voeren van een stresspreventie- en verzuimbeleid is een zaak van werkgever en werknemer. De werkgever dient daartoe werkoverleg per afdeling te organiseren.

Daarnaast dient met de OR te worden overlegd hoe het beleid gevoerd zal gaan worden en hoe het arbo-jaarplan er uit zal zien.

Hierbij is het bedrijf of de organisatie verplicht zich bij het stresspreventie- en verzuimbeleid te laten bijstaan door een deskundige bedrijfsgezondheidsdienst of arbodienst.