Oorzaken

De kans op werkstress wordt bepaald door:

- de risico's op stress in de arbeidssituatie
- de wijze waarop werknemers met elkaar omgaan

Risico in de arbeidssituatie:
stressoren in het werk zelf, o.a.:
- gebrek aan afwisseling in het werk
- tegenstrijdige taakeisen
- tijdsdruk
- werkonzekerheid
- of combinatie van bovenstaande

regelmogelijkheden
welke mogelijkheden heeft een werknemer om zelf invloed uit te oefenen op werk of problemen in het werk

sociale ondersteuning
ondersteuning van leidinggevende en/of collega's ofwel een vertrouwenspersoon binnen de organisatie (personeelszaken, bedrijfsarts)

Hoe gaat de werknemer zelf om met die risico's, beïnvloed door:
- persoonlijkheidskenmerken
- thuissituatie
- ervaring in het werk
- lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de werknemer