Stress

In principe kan iedere werknemer last krijgen van werkstress. Hoger-opgeleiden hebben niet meer kans op werkstress dan degenen met minder opleiding. Preventie van werkstress kan voorkómen dat werknemers gedemotiveerd of overspannen raken en draagt daardoor bij aan de kwaliteit en de flexibiliteit van de organisatie.

Daarnaast levert werkstress-preventie een bijdrage aan het terugdringen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Werkstress is een toestand van gespannenheid die ontstaat wanneer iemand niet in staat is, of zich niet in staat acht, te voldoen aan de eisen die aan hem of haar worden gesteld in het werk. Indien deze situatie langere tijd bestaat, kan dit leiden tot overspannenheid.