Schade voorkomen

Gehoorschade is te voorkomen door geluid op de werkplek te bestrijden. Er zijn vier manieren waarop dat kan.

  1. Maatregelen aan de bron door:
    - anders te werken: bijv. schroeven i.p.v. hameren
    - hulpmiddelen: bijv. elektrische i.p.v. diesel vorkheftrucks
    - de bron zelf aan te passen: bijv. door de machine zelf minder geluid te laten produceren
  2. Overdrachtsmaatregelen door isolatie van machines (bijv. kast eromheen of de machine op rubberen doppen)
  3. Organisatorische maatregelen, bijv. door het inrichten van een aparte lawaairuimte of door afwisselend te werken in een lawaai- en een niet-lawaai omgeving
  4. Gehoorbescherming: het meest geschikt zijn gehoorbeschermers die het geluidsniveau verminderen tot een niveau tussen 70 en 80 dB(A). Werknemers moeten daarbij zelf een keus kunnen maken uit de diverse typen gehoorbescherming.