Gehoorschade

In elke situatie waar het geluidsniveau boven de 80 dB(A) ligt, kunnen mensen gehoorschade oplopen. Is het geluidsniveau op het werk iedere dag boven de 80 dB(A), dan maakt die gehoorschade zich langzaam maar zeker kenbaar: het kan jaren duren voordat iemand lawaaidoof is. Maar bij hoge geluidsniveaus kan in zeer korte tijd al gehoorschade ontstaan.

De eerste verschijnselen van blijvend gehoorverlies zijn:
-
moeilijk hoge of zachte tonen kunnen horen
- moeilijk een gesprek kunnen volgen in een rumoerige omgeving
- fluit- en bromtonen horen die er in werkelijkheid niet zijn