Zittend werk

Langdurig zitten is dus een vorm van ongewenste onderbelasting voor de spieren, hoewel de rug bij zittend werk juist zwaarder belast wordt dan bij staan.

Al zit een stoel nog zo lekker, te lang zitten blijft funest. Daarom moet iedereen regelmatig kunnen pauzeren en van houding verwisselen.
Voorwaarde daarvoor is dat iedereen het werk naar eigen inzicht en tempo kan indelen. Elk uur een korte pauze verdient de voorkeur boven één lange pauze.

Daarnaast is het belangrijk te zorgen voor een goed ingerichte, aan de individuele mens aangepaste, werkplek. Behalve een goede, instelbare stoel en tafel zijn meer maatregelen mogelijk.