Bijna 90 procent zegt zich gelukkig te voelen

In 2016 noemde 88 procent van de volwassenen zich gelukkig. Dat percentage is sinds 2013, toen het CBS dit op de huidige manier begon te meten, stabiel. Een kleine 3 procent is echt ongelukkig, en 9 procent vindt zichzelf gelukkig noch ongelukkig. Dat meldt het CBS op de internationale dag van het geluk, met nieuwe cijfers. 

Wijzigingen in de Arbowet op komst

Werknemers moeten meer betrokken zijn bij de arbodienstverlening, er moet meer aandacht zijn voor preventie op het werk en er moet een goede samenwerking zijn tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

Zorggebruik bij huisarts gedaald na lancering Thuisarts.nl

Een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Nederlands Huisartsen Genootschap maakt duidelijk dat het zorggebruik bij de huisarts na de lancering van de website Thuisarts.nl afgenomen is met 12%.

Ga eens wat vaker staan

Met 7,2 uur per dag is de Nederlandse werknemer Europees recordhouder zittend werken. Zoveel zitten is slecht. Staand werken is de nieuwe standaard. Dure oplossingen zijn er volop ontdekten Frank in het Veld en Carlijn Kamps.You-stand is hun goedkope en hippe alternatief. 

Patiënt als lid van het behandelteam

Zonder toegang tot medische gegevens geen eigen regie voor patiënt. Ziekenhuizen werken daarom hard aan een uitgebreid patientenportaal.