Fietsen naar werk goed voor gewicht

De auto laten staan en op de fiets of lopen naar het werk gaan, helpt om gewicht te verliezen. Hoe groter de afstand naar het werk is, hoe groter het effect. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere de University of East Anglia.

Een team bestaand uit onderzoekers van de University of East Anglia, de University of Cambridge en University of York baseerde zich op vragenlijsten die 4000 Britten tussen 2004 en 2007 elk jaar invulden.

Forensen gaven elk jaar door welk transportmiddel ze voornamelijk gebruikten. Daarnaast gaven ze in het eerste en het derde jaar hun gewicht en lengte door. De onderzoekers bekeken of er een verband was tussen het wisselen van transportmiddel en veranderingen in het BMI van de deelnemers.

Invloed op BMI
Overstappen van de auto naar wandelen, fietsen of het openbaar vervoer, bleek gemiddeld te zorgen voor een afname van 0,32 BMI-puntenoftewel circa 1 kilogram. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar de onderzoekers ontdekten ook dat hoe langer de reisafstand was, hoe groter het gewichtsverlies werd. Deelnemers met een halfuur reistijd verloren gemiddeld 2,25 BMI-punten, oftewel rond de 7 kilogram.

Deelnemers die eerst liepen of fietsten, maar overstapten naar een auto, kwamen juist gemiddeld 0,34 BMI-punten aan.

Hoewel dit verband tussen forenzen en gewicht wellicht erg voor de hand ligt, is het niet eerder aangetoond met een longitudinaal onderzoek onder zo’n grote groep mensen.

bron: Journal of Epidemiology and Community Health.