Praktijkverhaal: Teamtillen in de bouw

Is het tillen van 100 kg met zijn vieren zwaarder dan 50 kg met zijn tweeën?

Uit onderzoek dat vhp heeft uitgevoerd in opdracht van Arbouw blijkt dat tillen van 100 kg met vier personen (‘teamtillen’) leidt tot gemiddeld veel hogere tilgewichten per persoon (tot > 50 kg p/p) in vergelijking tot tillen van 50 kg met zijn tweeën. Ook de proefpersonen ervaren teamtillen als meer belastend.Voor wat betreft de rugbelasting is er geen groot verschil gevonden tussen de 50 en 100 kg condities. Dit laatste komt doordat rugbelasting grotendeels wordt bepaald door de horizontale reikafstand van het gewicht tot het lichaam en minder door het tilgewicht zelf.Resultaat is dat hulpmiddelen inzetten bij verplaatsen van gewichten zwaarder dan 50 kg het uitgangspunt blijft. De uitkomsten van dit onderzoek onderbouwen echter wel dat in uitzonderingssituaties teamtillen mogelijk moet zijn, zeker als daardoor efficiënter en kostenbesparend gewerkt kan worden.

Klik hier voor het volledige artikel.

[ bron: Arbeidshygiëne.nl]