Werkgevers kunnen Nederland gezonder maken

Welvaartsziektes komen in ons land steeds meer voor en daardoor nemen de zorgkosten toe. Dat levert ook extra kosten voor werkgevers op, door te investeren in de vitaliteit van hun werknemers kunnen de verzuim- en zorgkosten laag gehouden worden.

Flexwerkers in de Ziektewet

Op 1 januari 2014 is de nieuwe Ziektewet ingegaan. Wat betekent dat voor flexwerkers en voor uw werk als arboprofessional?

Mobile device: Zorg of Zegen?

De snelle verbreiding van tablets en smartphones geeft de gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk een nieuwe dimensie. Arboprofessionals ontkomen er niet aan zich hierin te verdiepen. Tegelijkertijd is het goed deze ‘mobile devices’ niet louter als een probleem te zien. Ze bieden ook nieuwe kansen voor werkdrukbeperking en de combinatie van werk en privé.

Arbodienst focust zich meer op duurzame inzetbaarheid

De arbodiensten hebben zich de afgelopen decennia flink ontwikkeld, zo stelt Petra van de Goorbergh, directeur van branchevereniging OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan). Aanvankelijk waren de arbodiensten vooral wetsgedreven bezig, waarbij de focus lag op het terugdringen van de wao-stroom. `Dat is nog steeds belangrijk, maar er is steeds meer aandacht voor de grote groep werknemers die niet verzuimt.`

Health Engagement trough Lifestyle Programmes

help-logo-fotoWaarom?
In 2011 dreigen we de 70 miljard euro grens te passeren, dat is 1/3 van het overheidsbudget! Daarnaast lijken chronische ziekten bij de jeugd en jongere generaties een groter probleem te worden dan de vergrijzing.

Wat?
Is er een oplossing? Ja! En de oplossing ligt voor de hand: "Voorkomen is beter dan genezen". Door uw werknemers actief aan één van deze preventie programma's deel te laten nemen, kunt u heel veel geld besparen.

www.helplifestyle.nl