Werknemer, gedraag je!

De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Soms betekent dit dat hij moet ingrijpen in het gedrag van werknemers. Met vergaande consequenties als ontslag op staande voet. Daarbij moet de werkgever wel de nodige zorgvuldigheid betrachten. 

Klik hier voor het volledige artikel. 

bron: ARBO