Van arbofabels naar risicosturing

Het denken over veiligheid en arborisico’s kenmerkt zich door een aantal achterhaalde beelden over veiligheid: de veiligheidsfabels. De zo ontstane risicoparadox kunnen we oplossen met risicogestuurd werken.

Klik hier voor het volledige artikel.

bron: Arbo Magazine