Praktijkdag De Nieuwe Preventiemedewerker

Rol en inbedding in uw organisatie
Vanaf 1 juli 2017 geeft de Arbowet een belangrijke rol aan de preventiemedewerker. Door deze wijziging bent u verplicht een preventiemedewerker aan te stellen in nauw overleg met de OR, die instemmingsrecht heeft. Daarom is dit hét moment om preventie ook in uw organisatie op de kaart te zetten.

Preventie betekent niet alleen verzuim tegengaan, maar vooral ook het duurzaam inzetbaar houden van uw personeel. Hoe kunt u risico’s beperken en uitval, leed en schade voorkomen?Hoe kunt u preventie, verzuim en re-integratie aanpakken in goede samenwerking met de bedrijfsarts en andere deskundigen?

Tijdens de Praktijkdag De Nieuwe Preventiemedewerker leert u:

* Uw bedrijfsrisico’s inventariseren, evalueren en prioriteren met oog voor uw organisatiecultuur en -vorm;
* Het overleg tussen HR, Arbo en OR zo structureren dat er geen (verzuim)signaal wordt gemist, en alle neuzen dezelfde kant op staan;
* Deze signalen monitoren en interpreteren, rekening houdend met de privacyregels;
* Een deskundigheidsmatrix maken en verbindingen leggen tussen deskundigen en onderzoeksresultaten;
* Een pakket van eisen opstellen om uw arbo-inkoop te optimaliseren.

Meld u daarom nu aan voor deze praktijkdag. Onze deskundige docenten laten zien hoe u de nieuwe preventiemedewerker een rol geeft waarmee u aan de wettelijke verplichtingen voldoet, en waardoor u tegelijkertijd uw arbo-preventie verbetert en uw re-integratiekosten omlaag brengt.

Dinsdag 4 april 2017 | Carlton President Hotel Utrecht

Klik hier om u aan te melden.